Закрити

  Авторизація

Логін
Пароль
Запам'ятати на 2 тижні?

Забули пароль?
Якщо ви незареєстровані, пройдіть реєстрацію
 


Останні новини
Останні новини
Спільнота м'ясної індустрії. ДОЛУЧАЙТЕСЬ!
14.05.2020р.

Завдяки цьому майданчику ми хочемо бути ще ближче до...

Спільнота пекарів та кондитерів. ДОЛУЧАЙТЕСЬ!
14.05.2020р.

Для Вас буде зібрано усі найсвіжіші та актуальні...

У 2019 році Україна експортувала вина на $11,9 млн
10.03.2020р.

Про це свідчать дані Держстатистики

В Україні створюють породу «бройлерних» ягнят
05.03.2020р.

В Україні планується створити нову вітчизняну...

Опитування
Опитування

Якої інформації на нашому порталі Вам би хотілося бачити більше?

4643
21.01.2010р. |
Кабінет Міністрів України затвердив "Концепцію Державної цільової соціальної програми розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2010-2014 роки "

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 13 січня 2010 р. N 82-р
Київ

Про схвалення Концепції
Державної цільової соціальної програми
розвитку виробництва продуктів
дитячого харчування на 2010-2014 роки

1. Схвалити Концепцію Державної цільової соціальної програми
розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на
2010-2014 роки, що додається.

Визначити Мінагрополітики державним замовником Програми.

2. Мінагрополітики разом з іншими заінтересованими
центральними органами виконавчої влади розробити і подати у
тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної
цільової соціальної програми розвитку виробництва продуктів
дитячого харчування на 2010-2014 роки.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 22

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 13 січня 2010 р. N 82-р

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової соціальної програми розвитку
виробництва продуктів дитячого харчування
на 2010-2014 роки

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Харчування є одним з найважливіших чинників, які впливають на здоров'я населення. Воно забезпечує нормальний розвиток дітей, сприяє профілактиці захворювань, продовженню життя і створює умови для адекватної адаптації людини до навколишнього природного середовища. Тому питання здорового харчування дітей є одним з найголовніших у реалізації соціальної політики держави. Успішне розв'язання проблеми дитячого харчування залежить від створення умов для виготовлення якісних і безпечних продуктів харчування.

Розвиток вітчизняної індустрії виробництва продуктів дитячого харчування є одним з найважливіших питань, які потребують першочергового вирішення на державному рівні.

Вітчизняні підприємства, які виготовляють продукти дитячого харчування, не задовольняють потреби населення у таких продуктах. Зовсім не виготовляються високобілкові консервовані продукти на основі м'яса та риби, а також продукти для лікувально-профілактичного харчування дітей з поширеними в Україні захворюваннями.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

На сьогодні підтримка виробництва продуктів дитячого харчування зводиться до фінансування деяких наукових розроблень, часткового розроблення і впровадження державних стандартів та незначної фінансової підтримки закупівлі екологічно чистого молока для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі, яка надається щороку з державного бюджету. Прийняті державні та
галузеві програми економічного та соціального розвитку не дають змоги розв'язати проблеми, які виникли у виробництві продуктів дитячого харчування.

Для істотного збільшення обсягу виробництва повноцінних вітчизняних продуктів дитячого харчування необхідно вжити кардинальних заходів, спрямованих на докорінне поліпшення ситуації в цій важливій галузі харчової промисловості.

Основними причинами зменшення обсягу виробництва продуктів дитячого харчування є складні енергозатратні технології їх виготовлення, багатокомпонентність, високі технологічні, санітарно-гігієнічні вимоги до якості продукції, майже повна відсутність пільг, потреба у коштах для створення запасів сировинних ресурсів на підприємствах, застарілі виробничі потужності.

Обладнання підприємств, які виготовляють сухі молочні суміші для дітей, потребує модернізації та часткової заміни.

Рідкі та пастоподібні молочні продукти дитячого харчування, які раніше вироблялися в усіх областях України, сьогодні виготовляються лише у Дніпропетровській, Вінницькій, Одеській і Харківській областях та у м. Києві, а виробництво плодоовочевих консервів для дітей сконцентроване в основному в Автономній Республіці Крим, Херсонській, Одеській та Волинській областях.

Завантаженість підприємств, які виготовляють продукти дитячого харчування, становить від 5 до 60 відсотків, а зношеність основних виробничих фондів на переважній більшості таких підприємств досягає 80 відсотків.

Відсутність вітчизняних компонентів, необхідних для виробництва продуктів дитячого харчування (соєвих і сироваткових гідролізатів білків, вітамінів тощо), та потреба у їх закупівлі за кордоном збільшує собівартість таких продуктів.

У зв'язку з підвищеною трудомісткістю, матеріало- та енергоємністю виробництва продуктів дитячого харчування стабілізувати ситуацію, що склалася у галузі, без державної підтримки неможливо.

Для налагодження виробництва продуктів дитячого харчування необхідно розробити Державну цільову соціальну програму розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2010-2014 роки (далі - Програма).

Мета Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку виробництва різних видів продуктів дитячого харчування.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Можливі два варіанти розв'язання проблеми.

Перший варіант - оновлення виробничих потужностей підприємств, які виготовляють продукти дитячого харчування, за власні кошти.

У разі застосування першого варіанта підприємства, які виготовляють продукти дитячого харчування, повинні здійснити заходи, спрямовані на оновлення виробничих потужностей. Проте цей варіант не дасть змоги розв'язати проблему комплексно.

Другий варіант - забезпечення державної підтримки підприємств, які виготовляють продукти дитячого харчування, та організація нових виробничих потужностей на інших підприємствах харчової і переробної промисловості.

Застосування другого варіанта дасть змогу стимулювати випуск в Україні достатньої кількості якісних продуктів дитячого харчування і створення умов для забезпечення населення такими продуктами у достатній кількості та за доступними цінами. Тому такий варіант є оптимальним.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Проблему виробництва продуктів дитячого харчування передбачається розв'язати шляхом:

- забезпечення розвитку виробництва продуктів дитячого харчування з високою харчовою і біологічною цінністю, у тому числі збагачених макро- і мікронутрієнтами та ентеральних;

- державного фінансування наукових розроблень, спрямованих на вдосконалення існуючих та створення нових технологій виробництва вітчизняних продуктів дитячого харчування, продуктів цільового призначення та продуктів з високою харчовою і біологічною цінністю;

- зменшення обсягу споживання та втрат паливно-енергетичних ресурсів під час виробництва продукції;

- розроблення системи економічного стимулювання виробництва продовольчої сировини та продуктів дитячого харчування з використанням прогресивних механізмів кредитування, ціноутворення,
тарифного регулювання;

- удосконалення нормативно-правової бази, зокрема податкового законодавства, з метою створення оптимальних умов для діяльності підприємств-виробників продуктів дитячого харчування;

- впровадження сучасних технологій виробництва продуктів дитячого харчування, що виключають можливість їх бактеріального, хімічного і фізичного забруднення;

- удосконалення та впровадження технології переробки і зберігання продовольчої сировини для виготовлення продуктів дитячого харчування з метою досягнення максимального збереження її якості та біологічної цінності;

- розроблення та впровадження сільськогосподарських технологій виробництва сировини рослинного і тваринного походження, які забезпечать виготовлення якісних і безпечних продуктів дитячого
харчування;

- розроблення та впровадження системи моніторингу якості та безпеки продуктів дитячого харчування, стану захворюваності, пов'язаної з харчуванням.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми забезпечить:

- збільшення обсягу виробництва продуктів дитячого харчування різних видів;

- створення нових виробничих потужностей для виготовлення консервів на основі м'яса та риби для дітей раннього віку, які в Україні практично не виготовляються;

- залучення вітчизняних та іноземних інвесторів на підприємства з виробництва продуктів дитячого харчування;

- відновлення в регіонах виробництва рідких та пастоподібних молочних продуктів дитячого харчування;

- збільшення експорту продуктів дитячого харчування за рахунок освоєння нових закордонних ринків збуту.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел.

Теги та ключові фрази
Ефективність Програми підтримки комбіната дитячого харчування, прблеми дитячого харчування, імпорт, експорт продуктів дитячого харчування, проблеми виробництва дитячого харчування, Актуальність виробництва продуктів дитячого харчування в м’ясній галузі, обсяг виробництва дитячого молочного харчування за останні роки, Історія виникнення та виробництва дитячого харчування, продукти харчування виробництво, соціальні програми в україні, статистика виконання програми дитячого харчування
Більше статей за тегами


Поділіться цією інформацією в соцмережах, дякуємо за популяризацію порталу:
Також Ви можете:

Додати до закладок Підписатись Версія для друку

Коментарів немає, будьте першими та розпочніть дискусію


   Інші статті
19.04.2011р.

Приватному виноробу для благородних напоїв

Для багатьох професіоналів і аматорів виноробство стало стилем життя або цікавим хобі. Тож не дивно, що кількість невеликих господарств і виноробів-аматорів збільшується в усіх виноробних країнах і навіть у регіонах, де промислового виноградарства не існувало. Розвивається приватне виноградарство й виноробство і в Україні.

15.03.2011р.

Фрукти й овочі сонячної Македонії

Македонська компанія «ГЕНЕЛ» створена у 1993 р. Її структурний підрозділ «ГЕНЕЛ АГРО» експортує свіжі, заморожені і консервовані овочі та фрукти, молочні продукти (бринзу і сир) і вишукані македонські вина.

Більше статей за тегами
Пропозиції, що можуть Вас зацікавити
Більше пропозицій за тегами

При використанні матеріалів посилання на www.harchovyk.com (для інтернет ресурсів з гіперссилкою) обов'язкове.