Закрити

  Авторизація

Логін
Пароль
Запам'ятати на 2 тижні?

Забули пароль?
Якщо ви незареєстровані, пройдіть реєстрацію
 


Останні новини
Останні новини
Спільнота м'ясної індустрії. ДОЛУЧАЙТЕСЬ!
14.05.2020р.

Завдяки цьому майданчику ми хочемо бути ще ближче до...

Спільнота пекарів та кондитерів. ДОЛУЧАЙТЕСЬ!
14.05.2020р.

Для Вас буде зібрано усі найсвіжіші та актуальні...

У 2019 році Україна експортувала вина на $11,9 млн
10.03.2020р.

Про це свідчать дані Держстатистики

В Україні створюють породу «бройлерних» ягнят
05.03.2020р.

В Україні планується створити нову вітчизняну...

Опитування
Опитування

Якої інформації на нашому порталі Вам би хотілося бачити більше?

10998
06.09.2007р. |
Універсальність, активність... пролонгована дія

Ми вже знайомили читачів газети «Харчовик» з дезінфекційним засобом «Кристал 900», розробленим компанією «Інтер-Синтез» і Державним науково-дослідним контрольним інститутом (ДНДКІ) ветпрепаратів та кормових добавок. Упродовж 2002–2006 років обсяги продажів цього засобу щорічно зростали на 60–70%, при тому не було одержано жодної рекламації. Тимчасом, розробники «Кристалу 900» продовжували працювати над поліпшенням характеристик деззасобу.

Логічним результатом багаторічних досліджень став новий дезінфікуючий засіб «Кристал 1000». Препарат має високу активність щодо всіх без винятку патогенних мікроорганізмів, мийні властивості, у 1,7 разу нижчу діючу концентрацію порівняно з «Кристалом 900», а також зберігає антимікробну дію на обробленій ним поверхні впродовж тривалого часу.

Незважаючи на широкий асортимент сучасних деззасобів, повсякчас тривають пошуки нових активніших препаратів як шляхом синтезу нових хімічних сполук, так і створенням композицій з існуючих речовин. У композиційних засобах вдається доповнити функціональні властивості кожного із складників, а також досягти взаємного підсилення активності компонентів (синергізму). Створення композиційних деззасобів, котрі мають набагато вищу активність порівняно з окремо взятими складниками, можливе лише після детального вивчення та глибокого аналізу як протимікробної дії цих складників, так і їхніх хімічних властивостей.

Складність розроблення таких композицій полягає ще й у тому, що речовини з різних хімічних груп часто несумісні між собою. Для прикладу, пероксидні та хлоровмісні сполуки через їхню високу реакційну активність практично не придатні для складних композицій.

ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок спільно з фахівцями «Інтер-Синтезу» розробив новий високоефективний композиційний дезінфекційний засіб – «Кристал 1000» на основі четвертинних амонієвих солей (ЧАС), диальдегідів та бігуанідіну. Кожен компонент «Кристалу 1000» не лише виконує свої функції, а й підсилює та доповнює дію інших компонентів препарату.

Четвертиннісоліамонію – бензалконію хлорид (препарати типу «Санифект-128», «Скорена», «Септабік»). Дія ЧАС полягає у їх здатності проникати в цитоплазматичну мембрану мікроорганізмів, що супроводжується незворотними змінами властивостей і структури нейтральних та кислих мембранних ліпідів. Це призводить до підвищення проникності цитоплазматичної мембрани, витоку назовні цитоплазматичних компонентів з клітини, зниження активності ферментних систем. Підвищення концентрації ЧАС спричинює вимивання мембранних ліпідів і руйнування цитоплазматичної мембрани.

Водночас, препарати на основі ЧАС мають доволі вузький спектр протимікробної активності. Вони ефективні для збудників кишкових і краплинних інфекцій бактеріальної етіології, грибів, деяких позаклітинно існуючих вірусів, однак недостатньо активні до культур Proteus vulgarіs, Proteus morganіі, Pseudomonas aerugіnosa та навіть сприяють формуванню резистентних штамів вказаних культур. Щодо мікобактерій туберкульозу, спор бацил та гідрофільних вірусів, то ЧАС малоактивні або неактивні зовсім. Тому деззасоби з групи ЧАС придатні для дезінфекції обмеженого кола об’єктів.

Альдегіди. Для дезінфекції найчастіше використовують формальдегід, гліоксалевий та глутаровий альдегіди. Альдегіди виявляють сильну бактерицидну, туберкулоцидну, віруліцидну, фунгіцидну та спороцидну дію. Їх активність зумовлена алкілюванням меркапто-, гідроксі-, карбоксі- й аміногруп рибонуклеїнової кислоти (РНК), ДНК та білків мікробів, що призводить до пригнічення синтезу білків і нездатності до розмноження, а в результаті – до загибелі мікроорганізму.

Застосування формальдегіду обмежується його сильною подразнювальною дією на слизові оболонки навіть за дуже низьких концентрацій, а також канцерогенними властивостями (за даними ВОЗ, небезпечний рівень впливу формальдегіду на людину складає 100 ppb – 0,13 мг/м3 – упродовж години). Міжнародне агентство з дослідження ракових захворювань IARC (The International Agency for Research on Cancer) застерігає, що формальдегід може спричинити виникнення раку носоглотки в людей. Мутагенні та тератогенні властивості формальдегіду є встановленим фактом. Після дезінфекції розчинами формальдегіду приміщення необхідно провітрювати декілька днів від сильного запаху, тобто припиняється робота і знижується продуктивність виробничих приміщень.

Гліоксалевий та глутаровий альдегіди безпечні в роботі. Гліоксалевий альдегід у водних розчинах перебуває у гідролізованому стані й у газову фазу не переходить, а леткість глутарового альдегіду зовсім незначна. Засоби на основі цих диальдегідів активні в присутності органічних речовин (20-процентна волова сироватка), корозійно неактивні, не псують вироби з дерева, ґуми та пластмаси.

Похідні гуанідіну – полігексаметиленгуанідину гідрохлорид, полігексаметиленгуанідину гідрофосфат (препарати типу «Гембар», «Полідез») мають вищу ніж у ЧАС бактерицидну активність. На оброблених поверхнях сполуки гуанідіну забезпечують пролонгований знезаражувальний ефект внаслідок утворення полімерної плівки на цих поверхнях.

Похідні гуанідіну дорогі. Для дезінфекції ними необхідна висока концентрація у робочих розчинах (за препаратом, від 1,5% для проведення профілактичної дезінфекції до 10% для дезінфекції при туберкульозі), що призводить до високої вартості дезінфекції.

Дезінфікуючі засоби на основі похідних полігексаметиленгуанідину мають невисоку активність щодо мікроорганізмів з восковою оболонкою (мікобактерії туберкульозу) та слабоактивні до спороутворюючих організмів, наприклад клострідії.

Доречно відзначити те, що препарати на основі похідних гуанідіну є морально застарілими і їх використовуюють, переважно, в країнах СНД (виробництво похідних гуанідіну та дезінфектантів на їх основі у країнах ЄС припинено).

Сучасні деззасоби цього класу синтезуються виключно на похідних бігуанідіну, активність яких в 3–4 рази переважає активність аналогічних сполук гуанідіну.

Полігексаметиленбігуанідін (ПГМБ) значно підсилює ефективність композиції «Кристал 1000», надає препарату цінну властивість – пролонговану дію за рахунок утворення на знезаражуваній поверхні полімерної плівки (у разі необхідності така плівка легко змивається водою).

Механізм дії ПГМБ зумовлений особливостями структури його молекули. Цитоплазматична мембрана бактерії стабілізується іонами кальцію та фосфороліпідами.

Гідрофобні поліетиленові ланки, що з’єднують гуанідінові (бігуанідінові) групи, сприяють адсорбції цих сполук на фосфоліпідах цитоплазматичної мембрани клітин.

Це призводить до відокремлення фосфороліпідів, викликає збільшення проникності мембрани, порушення функцій ферментів. Бактерія втрачає здатність розмножуватися та нормально функціонувати (бактеріостатичний рівень).

При активних концентраціях ПГМБ (бактерицидний рівень) дестабілізовані ліпідні зони мембрани розчиняються та агрегуються у фазі, викликаній надлишком ПГМБ (бігуанідінова група, як основа вступає у кислотно-основну взаємодію з кислими фосфороліпідами, а нейтральні фосфоліпіди реагують з гексаметиленовими ланками ПГМБ), з повною втратою функцій мембрани, що призводить до лізису клітини і, як наслідок, до її загибелі.

Механізм дії ПГМБ подібний до механізму дії ЧАС, але дія ПГМБ виявляється в концентраціях, нижчих приблизно на порядок.

При набагато нижчих (на два порядки) концентраціях, що відповідають бактеріостатичному рівню, ПГМБ у поєднанні з ЧАС є дуже ефективними синергетиками диальдегідів. Вони полегшують проникнення останніх в клітину через мембрану з недостатніми функціональними можливостями.

Таким чином, нова розробка ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок у співпраці з «Інтер-Синтез» ґрунтується на дуже вдалому поєднанні як дезінфекційних, так і хімічних властивостей усіх активних компонентів системи: ЧАС, диальдегідів і ПГМБ. Взаємне підсилення бактероцидної активності складників «Кристалу 1000» надзвичайно ефективно розширює спектр дії препарату. Він стає активним практично щодо всіх відомих патогенних мікроорганізмів, тоді як кожен складник зокрема активний лише до певних груп.

Великою перевагою засобу «Кристал 1000» є універсальність як щодо об’єктів застосування, так і щодо збудників інфекцій. Поєднання високих якісних характеристик (низького вмісту в робочому розчині) з мийним властивостями, пролонгованим ефектом, екологічною безпекою тощо дає змогу стверджувати, що «Кристал 1000» є засобом XXI століття.

Одним з основних критеріїв для вибору дезінфекційних препаратів є вартість оброблення одиниці площі поверхні за однакової ефективності дезінфекції. Порівняльна характеристика вартості оброблення 1 м2 при профілактичній та вимушеній дезінфекції різними препаратами, що використовуються у практиці ветеринарної медицини (таблиця), свідчить про те, що препарати із серії «Кристал» є найефективнішими засобами.

Таблиця 2. Питома вартість дезінфекції різними деззасобами.

Назва препарату

Вартість оброблення м2, грн

Наявність пролонгованої дії

Розчин формаліну

0,05

-

Кальцинована сода

0,07

-

Віркон-С

0,6–1,0

-

Віроцид

0,06–0,15

-

Полідез

0,27–1,50

+

Біодез

0,34–0,67

-

Кристал 1000

0,03

+

 

Дезінфекційний засіб «Кристал 1000» успішно пройшов усі необхідні випробування, а також всебічну перевірку у виробничих умовах, за яких було доведено його переваги порівняно з аналогічними препаратами цього класу.

 

Переваги дезінфекційного засобу «Кристал 1000»:

- висока активність – 0,3% за препаратом (розведення у 333 рази!!!) для профілактичної та вимушеної дезінфекції та 2,0% за препаратом для дезінфекції при туберкульозі та спорових формах;

- широкий спектр дії – на відміну від інших аналогічних деззасобів «Кристал 1000» активний проти всіх типів мікроорганізмів як аеробних, так і анаеробних, спор, грибів, мікобактерій туберкульозу та ін.:

- пролонгована дія;

- мінімальна ймовірність формування резистентних штамів;

- відсутність подразнювальних та корозійних властивостей – на відміну на хлорвмісних та кисневмісних дезінфекційних засобів;

- ефективне використання приміщень – на противагу формаліну, приміщення, дезінфіковані «Кристалом 1000», можна використовувати відразу після дезінфекції;

- висока стабільність – термін зберігання засобу 1,5 року за температури 0–25 оС, робочих розчинів – 30 днів у закритій тарі;

- добра розчинність у воді;

- мийні та дезодорувальні властивості;

- екологічна безпека;

- низька ціна.

Можна з цілковитою певністю стверджувати, що нині аналогічного препарату за сукупністю позитивних характеристик на ринку України не існує.

Таблиця 1. Способи та режими використання деззасобу «Кристал1000»

Об’єкти дезінфекції та способи проведення дезінфекції

Концентрація препарату в робочому розчині, %

Норми витрат

Експозиція, год.

Тваринницькі приміщення, пташники, устаткування:

Бактерицидна та  противірусна обробка

Зрошення та протирання

Низькодисперсне розпилення

Високодисперне розпилення (затуманення)

Протиспорова та  протитуберкульозна обробка

Зрошення

 

 

0,3

0,3

2,0

 

2,0

 

 

0,15–0,5 л/м2*

0,10 л/м2

20 мл/м3

 

0,5–1,0 л/м2*

 

 

2

2

2

 

3

Дезінвазія після дегельмінтизації та знезаражування місць утримання інфекційних хворих тварин чи птиці

Зрошення

 

 

 

0,5

 

 

 

0,3–0,5 л/м2

 

 

 

2

Обробка інкубаторів

Зрошення

 

0,3

 

0,2 л/м2

 

2

Обробка інкубаційних яєць

Зрошення

Занурення на 30 с

 

0,2

0,2

 

0,015 л/м2

1 мл на яйце

 

-**

-**

Обладнання, матеріали, інструменти, лотки, тара, ящики

Зрошення, замочування, занурення

 

 

0,3

 

 

-***

 

 

2

Дезмати, дезкилимки

0,3

не допускати висихання

Спецодяг

Замочування

 

0,3

 

5 л/кг-

 

30–60 хв.

М’ясо- та птахопереробні приміщення, обладнання, забійні цехи

Зрошення

 

 

0,3

 

 

0,2 л/м2

 

 

1–12

М’ясні павільйони, ринки, прилади, інвентар

Зрошення

 

 

0,3

 

 

0,2 л/м2

 

 

1

Транспортні засоби

Бактерицидна обробка

Противірусна, протиспорова та протитуберкульозна обробка

 

0,3

 

2,0

 

-***

 

-***

 

3

 

3

*–залежновідстануповерхні.
**–за1–2год.передзакладанням.
***–доповногозволоженняповерхні.

С.Л.Гладійк.х.н.,
М.К.Старчевський,д.х.н.,
Я.В.Ластов’як

Теги та ключові фрази
пролонгована дия, дезедорувальна дия, Дезодорувальна дія, дезодорувальна дія це, дезефенкуючий засиб кристал, інструкція приміненя дезинфектанта ветеринарного біодез р, дезінфікуючий засіб кристал 1000 купить, дизенфікуючий засіб кристал 900 спосіб застосування, як обробити приміщення кристалом 900, Дизенфікуючий засіб кристал 1000
Більше статей за тегами


Поділіться цією інформацією в соцмережах, дякуємо за популяризацію порталу:
Також Ви можете:

Додати до закладок Підписатись Версія для друку

Додайте коментар, висловіть свою думку

Андрій | 04.12.2015 14:18:46

Ерунда якась з економікою виходить! 10 грн л Кристал-1000 коштує?

[Відповісти]

   Сторінки: 1Інші статті
04.01.2011р.

Вишукана колекція добірних ароматів

Ароматизатори застосовують практично в усіх сферах харчової промисловості. Найпопулярніші вони є у кондитерській, молочній, напоєвій галузях та при виробництві напівфабрикатів. Більшість ароматизаторів на українському ринку – це імпортована продукція. Та останнім часом вітчизняне виробництво набирає обертів, і наша продукція стає активним гравцем ринку.

27.12.2010р.

«Культурне» кисломолочне виробництво

Асортимент культур для заквашування при виробництві кисломолочної продукції постійно розширюється відповідно до того, як розширюється ринок та асортимент молочної продукції. Часто виробникам не достатньо наявного асортименту заквасок, оскільки виробничі потужності, фінансове становище та маркетингова політика дають змогу виробляти ексклюзивну чи нову для ринку продукцію.

Більше статей за тегами

При використанні матеріалів посилання на www.harchovyk.com (для інтернет ресурсів з гіперссилкою) обов'язкове.